Periodieke orthodontische consulten

Periodieke orthodontische consulten

Na het plaatsen van de beugel vinden er iedere 4 tot 6 weken controles plaats. Regelmatige controles zijn erg belangrijk voor een goed verloop van de behandeling. Tijdens de controles zal er gekeken worden naar de voortgang en eventuele kleine of grotere wijzigingen...