De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) heeft met ingang van 1 september een nieuwe directeur, Hans Schirmbeck.
Source: tandartsen