De KNMT geeft de wetenschappelijke verenigingen in de tandheelkunde en de universiteiten alle ruimte voor het oprichten van een richtlijneninstituut. De gezamenlijke tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen van Nederland doen dit om de onafhankelijkheid van het instituut te waarborgen. Met dit besluit kan werk worden gemaakt van de ontwikkeling van richtlijnen voor de mondzorg.
Source: tandartsen