De NZa heeft regels vastgesteld die het proces van zorginkoop transparanter moeten maken – en daarmee verbeteren.
Source: tandartsen