De herziene Richtlijn Tandheelkundige Radiologie uit 2013 is op een enkel punt bijgesteld.
Source: tandartsen