Uitmuntende service levert tandarts Reijnen een ‘warme douche’ op in het tv-programma Radar.
Source: tandartsen