Met het rapport “Contracteerproces eerstelijnszorg” wil de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een soepel contracteerproces faciliteren.
Source: tandartsen