Na het plaatsen van de beugel vinden er iedere 4 tot 6 weken controles plaats. Regelmatige controles zijn erg belangrijk voor een goed verloop van de behandeling. Tijdens de controles zal er gekeken worden naar de voortgang en eventuele kleine of grotere wijzigingen worden gedaan. De controles worden in verschillende behandelkamers gedaan door Paulien, Sharda en Farishta. Tandarts Bos zal, daar waar nodig is, gecompliceerdere verrichtingen doen.

Daar bijna al onze patiënten op school zitten, is er zeer beperkte ruimte om afspraken buiten schooltijd te plannen. Wij vragen uw begrip hiervoor. Wel kan het helpen om afspraken al enkele maanden vooruit te plannen.

Tijdens iedere fase van de behandeling is de inzet van de patiënt(e) van het grootste belang voor het bereiken van de beste resultaten. Hoe lang de behandeling duurt hangt van vele factoren af zoals de aard van de afwijking, de individuele gebitsontwikkeling en het groeipatroon. Daarnaast heb jij zelf ook een grote rol in de behandelduur. Jouw medewerking (waaronder het goed schoonhouden van je tanden en kiezen met behulp van regelmatig poetsen, het volgens instructie dragen en schoonhouden van de beugel(s) en het nakomen van de controle-afspraken) is van groot belang op een succesvolle en snelle behandeling. Ontstoken tandvlees kan nooit tanden recht houden.

Om iedereen zo efficiënt mogelijk te behandelen is een strakke planning nodig. Het is daarom van groot belang om op tijd op uw afspraak te verschijnen. Indien u onverhoopt uw afspraak niet kunt nakomen moet u minimaal 24 uur van tevoren uw afspraak verzetten. Bij het niet nakomen van uw afspraak zijn wij genoodzaakt u deze afspraak in rekening te brengen.

Wat te doen bij pijn of een kapotte beugel?

Het is belangrijk om ons zo snel mogelijk te bellen bij losse brackets (slotjes) of andere kapotte apparatuur, ook al heb je op dezelfde dag of binnen enkele dagen nog een controle afspraak. Wij moeten voor reparaties extra tijd inplannen. Tijdens de normale controles is hiervoor geen tijd. Het programma zou gaan uitlopen en er zouden lange wachttijden in de wachtkamer ontstaan. Hier is niemand blij mee!