Klachtenregeling

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de behandeling of de gang van zaken in de praktijk dan horen wij dat graag van u. Op die manier kunnen wij de problemen oplossen en onze dienstverlening verbeteren. Komen we er niet uit dan staat de mogelijkheid open een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de Associatie van Nederlandse Tandartsen ANT of de klachtencommissie van de Nederlandse Maatschappij Tandheelkunde. Het adres van de ANT is Leidsevaartweg 99 2126 AS Heemstede. De klachtencommissie ANT is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 023 5249387. De klachtencommisie NMT is bereikbaar op nummer 0900-2025012 of via e-mail: nmt@nmt.nl

Een brochure over de klachtenregeling wordt u op verzoek toegestuurd.