Zoek
Sluit dit zoekvak.

Privacy beleid

Op basis van de avg, voortvloeiend uit de algemene verordening gegevensbescherming 2016/679)

Tandheelkundig Centrum Abcoude gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Tandheelkundig Centrum Abcoude deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Tandheelkundig Centrum Abcoude bewaart patiëntengegevens volgens de wettelijke termijn 20 jaar op basis van het opslagdoel van de gegevens. Tandheelkundig Centrum Abcoude houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Tandheelkundig Centrum Abcoude vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Tandheelkundig Centrum Abcoude informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Tandheelkundig Centrum Abcoude informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Tandheelkundig Centrum Abcoude informeert patiënten indien Tandheelkundig Centrum Abcoude bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Privacy statement tandheelkundig centrum abcoude

Inleiding

Tandheelkundig centrum abcoude verwerkt persoonsgegevens van haar patienten. Wij doen dit om deze partijen zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken. Wij hebben geen functionaris gegevensbescherming (fg), maar we helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via info@tcabcoude.nl of 0294 – 28 31 02

Wie zijn wij?

Wij zijn tandheelkundig centrum abcoude: in onze vertrouwde praktijk kunt u terecht voor uitstekende tandheelkundige zorg en wij zijn wijd en zijd bekend. Dit privacy statement beschrijft onze verwerkingen – ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, verzekerings- en gezondheidsgegevens.

Privacy waarborg

Om de audits van het privacy waarborg te kunnen afnemen, toesturen en beoordelen worden contactgegevens verwerkt.

Rechten van betrokkenen

Onder de avg heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten -gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@tcabcoude.nl of 0294 – 28 31 02 Informatie en inzage: uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken. Rectificatie: heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan. Vergetelheid: je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken. Beperking: heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken. Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen. Overdraagbaarheid: dit is een nieuw recht onder de avg om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen. Klacht indienen bij de ap: denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de ap. Momenteel kun je de ap alleen nog tippen, via dit formulier.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslagen van de verwerkingen

Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan weet je ons te vinden! Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming: dit gaat met name over online tracking methodes.

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze dienstverlener schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij maken gebruik van google analytics. Deze partijen verwerken gegevens in overeenstemming met de opdracht van tandheelkundig centrum abcoude.

Links

Op de websites van tandheelkundig centrum abcoude zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Tandheelkundig centrum abcoude is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Cookie statement

Wij gebruiken cookies op de websites van tandheelkundig centrum abcoude. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in ons privacy statement. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Tandheelkundig centrum abcoude verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan haar website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem. Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:
  • Het ip-adres
  • Technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals chrome, safari, internet explorer of firefox) en de resolutie van jouw computerscherm
  • Vanaf welke pagina je op de tandheelkundig centrum abcoude website bent gekomen
  • Wanneer en hoe lang je de tandheelkundig centrum abcoude website bezoekt of gebruikt
  • Welke pagina’s je bezoekt op de tandheelkundig centrum abcoude

Verwijderen

Je kunt je cookies het gemakkelijkst verwijderen via je browser. Hieronder vind je een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop je in die browser je cookies kunt verwijderen:

Lees meer