Als er helemaal geen tanden en kiezen meer in de mond zijn  kan er een zogenaamde  ‘uitneembare prothese”  gemaakt worden. In sommige gevallen zijn er nog wel een aantal gezonde tanden en kiezen aanwezig. In dat geval is het vaak mogelijk om een zogenaamde “partiële  prothese” te maken.

Een “uitneembare prothese” kan soms aan andere gezonde tanden of kiezen worden bevestigd of zelfs aan implantaten. In zo’n geval spreken we van een  “semi-vaste” constructie.